Garantie en klachten

Garantie

MiniJewels garandeert in het geval van koop/verkoop en vervaardiging van sieraden, gedurende een termijn van 6 maanden, de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na aflevering. In het geval van reparaties garandeert MiniJewels gedurende een termijn van drie maanden de afwezigheid van gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor zover die betrekking hebben op de door hem gerepareerde/vervangen onderdelen. De consument heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de consument recht op kosteloos herstel, schadeloosstelling, prijsvermindering en ontbinding van de overeenkomst, zoals dat hem op grond van de wet is toegekend. MiniJewels staat niet in voor gebreken, die na de aflevering van de producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik, of gebrek aan zorgvuldigheid van de zijde van de consument, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het product hebben aangebracht. Evenmin staat MiniJewels in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

Het sieraad repareren, herstellen of naar wens aanpassen kan na aanmelding via een e-mail.
Het naar mij opsturen is voor eigen risico en op eigen rekening.
Ik maak dan een inschatting van de kosten voor de reparatie of aanpassing van het sieraad.
De factuur voor de reparatie of aanpassing alsmede de administratie- en verzendkosten moeten betaald zijn voordat het sieraad weer terug gestuurd wordt.

Klachten

We raden aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar contact@minijewels.nl
Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Adresgegevens

MiniJewels,
Irene Schildkamp
Oude Weerseloseweg 1A, 7595 MX Weerselo
contact@mini-jewels.nl
06 – 23 379 642

KvK:  74688693
BTW: 859993255
Bankgegevens: IBAN NL18 KNAB 0258 9391 41 tnv Emaille

Downloadformulier

Klik hier voor de printbare versie van het garantie & retourneren.